Cơm rang thập cẩm

40.000 

Thap Cam
Cơm rang thập cẩm

40.000