Cơm rang đùi gà sốt mắm

45.000 

Dui Ga Sot Mam
Cơm rang đùi gà sốt mắm

45.000