Đùi gà sốt mắm

40.000 

Dui Ga Xot Mam
Đùi gà sốt mắm

40.000