Đùi gà chua ngọt

40.000 

Dui Ga Chua Ngot
Đùi gà chua ngọt

40.000