Đùi gà rang muối

30.000 

Dui Ga Rang Muoi
Đùi gà rang muối

30.000