Đùi gà mật ong

35.000 

Dui Ga Mat Ong
Đùi gà mật ong

35.000