Đùi gà chiên mắm

35.000 

Dui Ga Chien Mam
Đùi gà chiên mắm

35.000