Combo 145k

145.000 

Combo all 145.000

  • 1 mỳ xào / mỳ ý
  • 1 xôi
  • 1 khoai
  • 1 nộm
Mi Y Xuc Xich
Combo 145k

145.000