Combo 130k

130.000 

Combo all 130.000

  • 4 chân gà
  • 2 đùi
  • 1 khoai chiên
  • 1 nộm

 

Dui Ga Mat Ong
Combo 130k

130.000