COMBO ĐẶC BIỆT
160.000 
145.000 
130.000 
ĐỒ THÊM
8.000 
8.000 
8.000 
10.000 
8.000 
CAFE
30.000 
25.000 
25.000 
NƯỚC ĐÓNG CHAI
15.000 
20.000 
15.000 
15.000